INTEGRITETSPOLICY
ez
GDPR

EZ Web AB INTEGRITETSPOLICY

Senast reviderat 20 maj 2019

Syftet med denna policy är att säkerställa att EZ Web AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

EZ Web AB:s VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. EZ Web AB:s VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Vi brys oss om användarnas (din) integritet. Användarsekretess är viktigt för EZ Web AB. När användaren (du) väljer att lämna ut dina personuppgifter och personlig data till EZ Web AB förlitar du dig på EZ Web AB:s förmåga att hantera användarsekretess på ett ansvarsfullt sätt. Din information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB och dess tjänsteleverantörer samt affärspartners. EZ Web AB förbehåller sig rätten att överföra information och genom att använda tjänster från EZ Web AB samtycker du till sådan överföring av information samt att information kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB utan krav mot oss för sådan överföring, lagring eller hantering av information.

För följande behandlingar [e-posthantering internt resp. externt, intresseansökan samt beställning] gäller särskilt följande: EZ Web AB lagrar och hanterar användares och ansökandens personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress samt adress i EZ Web AB:s webbhotell.
Detta för att vid behov kunna kontakta användare eller ansökande för att kunna dela informationsutbyte, erbjuda våra tjänster samt fakturering.

  1. Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
  2. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
  3. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till EZ Web AB:s VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
  4. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.


Användardata och Webbplatsinnehåll

Genom användning, registrering och att skicka in en intresseanmälan accepterar du att innehållet, information och data du lämnar under registreringsprocessen (inklusive din e-postadress, adress, telefonnummer) kan komma att lagras och hanteras av EZ Web AB och affärspartners. Du godkänner att ha en integritetspolicy eller på annat sätt göra det klart för dina besökare eller användare vilken data, information, innehåll ni sparar.

För att EZ Web AB ska kunna producera och erbjuda tjänster till användare (du) ger du härmed rättighet till EZ Web AB att använda, reproducera, lagra, modifiera, skapa, distribuera, offentligt utföra användarens tjänster och visa användardata på eller via EZ Web AB hemsida samt i all aktuell och framtida media. EZ Web AB har vid annonsering och marknadsföring rätt till användning av samtliga tjänster vi erbjuder användare.